Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2020-12-14)
G Koko kauppa 05/2020 -5,0 -5,3 -0,3
06/2020 -2,7 -2,0 0,7
07/2020 1,1 0,6 -0,5
08/2020 0,7 0,4 -0,3
09/2020 -0,7 0,1 0,8
45 Autokauppa 05/2020 -16,5 -14,5 2,0
06/2020 -7,1 -5,9 1,2
07/2020 5,0 6,2 1,2
08/2020 1,9 1,8 -0,1
09/2020 -1,0 0,4 1,4
46 Tukkukauppa 05/2020 -8,6 -9,5 -0,9
06/2020 -7,1 -5,5 1,6
07/2020 -2,6 -3,4 -0,8
08/2020 -2,5 -2,7 -0,2
09/2020 -3,1 -2,2 0,9
47 Vähittäiskauppa 05/2020 6,0 6,2 0,2
06/2020 6,6 5,9 -0,7
07/2020 4,9 4,3 -0,6
08/2020 5,3 5,0 -0,3
09/2020 3,4 3,6 0,2
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 05/2020 11,5 12,0 0,5
06/2020 8,4 8,1 -0,3
07/2020 5,2 4,9 -0,3
08/2020 8,5 7,8 -0,7
09/2020 6,5 5,7 -0,8
Tavaratalokauppa (4719) 05/2020 6,0 8,5 2,5
06/2020 13,1 13,0 -0,1
07/2020 4,9 5,1 0,2
08/2020 5,2 5,9 0,7
09/2020 3,6 4,0 0,4
Erikoiskauppa (474-477) 05/2020 -3,6 -0,3 3,3
06/2020 1,8 3,3 1,5
07/2020 5,0 3,9 -1,1
08/2020 2,8 0,9 -1,9
09/2020 0,0 1,3 1,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla

Toimiala / Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
G Koko kauppa 2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
45 Autokauppa 2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
46 Tukkukauppa 2016 0,7 1,0
2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
47 Vähittäiskauppa 2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2016 -0,3 0,5
2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
Tavaratalokauppa (4719) 2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. lokakuu 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2020/10/klv_2020_10_2020-12-14_rev_001_fi.html