Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juni

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2020, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, %
10/2020 10/2020 01-10/2020
47 Detaljhandel Omsättning 115,8 6,5 4,1
Försäljningsvolym 115,6 5,2 4,0
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 116,1 11,4 7,3
Försäljningsvolym 109,0 9,8 5,4
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2020, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2020, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/10/klv_2020_10_2020-11-26_tau_002_sv.html