Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, juni

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2020, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1) Kumulativ årsförändring, %
10/2020 10/2020 01-10/2020
47 Detaljhandel Omsättning 114,6 5,9 4,0
Försäljningsvolym 114,5 4,6 3,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 114,2 9,5 7,2
Försäljningsvolym 107,2 7,9 5,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2020, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, oktober 2020, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/10/klv_2020_10_2020-11-26_tau_001_sv.html