Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 12.5.2015

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i mars med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,4 procent i mars jämfört med mars 2014. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 0,8 procent från året innan. Inom varuhushandeln ökade däremot försäljningen med 2,5 procent jämfört med året innan. Också inom bilhandeln gick försäljningen upp med 5,6 procent. Inom partihandeln sjönk däremot försäljningen med 1,3 procent från mars 2014. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 0,1 procent från mars 2014.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/03/klv_2015_03_2015-05-12_tie_002_sv.html