Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 13.6.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 11,4 procent i april

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 11,4 procent större i april 2008 än året innan. Att påsken i år inföll i mars, medan den i fjol var i april, bidrog till tillväxten i försäljningen. I april fanns det tre handelsdagar mer än under motsvarande period i fjol. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 17,8 procent och inom dagligvaruhandeln med 9,7 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 17,7 procent från året innan. Också inom bilhandeln gick försäljningen upp med 12,6 procent. Försäljningsökningen inom hela handeln var i april 16,6 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-april var 8,4 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 6,7 procent och inom partihandeln 12,0 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-april med 10,5 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal år 2007, i april 2008 och hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ årsförändring**
04-06/07 07-09/07 10-12/07 01-03/08 04/08 01-04/08
Handeln totalt 7,0 6,3 6,7 8,4 16,6 10,5
Bilhandel 7,8 7,6 -3,6 4,5 12,6 6,7
Partihandel 7,2 5,6 9,2 9,9 17,7 12,0
Detaljhandel 5,7 6,8 6,8 7,4 11,4 8,4
- dagligvaruhandel 5,1 4,9 7,6 10,1 9,7 10,0
- varuhushandel 4,9 7,6 7,8 3,9 17,8 7,5
*) Årsförändringen jämför april månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-april år 2008 med motsvarande period året innan.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i början av maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2008, april Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 16.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/04/klv_2008_04_2008-06-13_tie_002_sv.html