Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Andel av förädlingsvärde av kulturen (%) – ENS 2010

Näringsgrensgrupper 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Konstnärs-, scen- och konsertverksamhet 8.3 9.1 8.8 8.5 8.6 9.5 9.3 8.6 8.6 9.3 10.0 11.3
Bibliotek, arkiv och museer etc. 4.7 5.0 5.4 5.6 5.5 5.8 5.3 5.2 4.9 5.1 5.4 5.2
Konst- och antikaffärer 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
Bokutgivning och -handel 5.1 6.1 6.5 6.2 6.5 6.4 6.4 6.0 6.7 7.3 7.8 7.9
Dagstidningar och tidskrifter samt nyhetsbyråer 19.8 18.6 18.0 17.9 17.3 15.1 13.7 11.7 10.7 11.7 13.1 12.3
Film, video och dataspel 4.5 4.7 5.7 6.6 9.7 11.9 15.6 21.1 21.5 19.3 17.6 16.5
Tillverkning av och handel med instrument 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ljudinspelningar 0.8 0.8 1.1 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 2.2 2.3
Radio och television 8.1 8.8 9.9 9.9 7.9 6.9 7.7 6.9 6.0 6.9 5.6 6.5
Annan tryckning och därtill hörande verksamhet 11.5 10.2 9.4 8.3 8.2 7.6 7.0 6.0 5.7 5.3 5.0 4.9
Reklam 9.7 10.0 11.3 11.4 11.2 10.9 10.3 9.5 9.4 9.9 10.2 10.2
Arkitektur och konstindustriell planering 6.4 5.8 5.6 5.8 5.7 5.8 5.6 5.5 6.0 5.8 6.3 6.8
Fotografering 2.4 1.9 1.8 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.5 1.2 1.2 1.1
Nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet 8.7 8.0 7.6 8.1 7.4 7.3 7.1 7.6 8.2 8.2 6.9 5.8
Tillverkning av och handel med hemelektronik 2.3 2.9 1.8 2.0 1.8 1.7 1.8 1.8 1.5 1.8 1.7 1.6
Anordnande av kulturevenemang och därtill hörande verksamhet 4.2 4.2 3.1 3.1 3.3 4.0 3.4 3.2 3.6 2.7 3.1 3.6
Utbildning och kulturadministration 3.2 3.5 3.7 3.8 4.0 4.0 3.8 3.6 3.4 3.4 3.5 3.7
Kulturnäringsgrenar totalt 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Källa: Satelliträkenskap för kultur, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 07.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. 2019, Tabellbilaga 1. Andel av förädlingsvärde av kulturen (%) – ENS 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/2019/klts_2019_2021-10-07_tau_001_sv.html