Liitetaulukko 2. Kulttuuriammatit vuoden 2010 ammattiluokituksen mukaan

Ammatti Koodi
Mainos- ja tiedotusjohtajat 1 222
Talonrakennuksen arkkitehdit 2 161
Maisema-arkkitehdit 2 162
Tuote- ja vaatesuunnittelijat 2 163
Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat 2 164
Graafiset ja multimediasuunnittelijat 2 166
Muut musiikin opettajat 2 354
Muut taideaineiden opettajat 2 355
Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 2 431
Tiedottajat 2 432
Arkistonhoitajat 26 211
Museoalan erityisasiantuntijat 26 212
Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. 2 622
Kirjailijat ym. 2 641
Toimittajat 2 642
Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt 26 421
Lehtien yms. toimittajat 26 422
Radio- ja tv-toimittajat 26 423
Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät 2 643
Taiteilijat 265
Muut liike-elämän asiantuntijat 3 339
Valokuvaajat 3 431
Sisustussuunnittelijat ym. 3 432
Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät 3 433
Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat 3 435
Matkatoimistovirkailijat 4 221
Kirjastotyöntekijät 4 411
Arkistotyöntekijät 4 415
Matkaoppaat 5 113
Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot 731

Lähde: Kulttuuritilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2015, Liitetaulukko 2. Kulttuuriammatit vuoden 2010 ammattiluokituksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_tau_002_fi.html