Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.9.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 676 alusta elokuussa 2021

Vuoden 2021 elokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 241 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 676 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 282 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 elokuussa yhteensä 107 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 811 582. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 688 038 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 520 316.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.8.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.8.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 193 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 99 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.8.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 676 1 688 038 661 830
Matkustaja-alukset 193 22 589 9 205
Ro-ro-matkustaja-alukset 53 573 059 239 160
Ro-ro-lastialukset 43 490 478 147 702
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  89 224 748 96 080
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  180 78 544 25 499
Muut alukset  99 13 715 4 521

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut neljällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia oli kolme vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, ro-ro-lastialuksia, muita kuivalastialuksia, säiliöaluksia sekä muita aluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli neljä enemmän. Pienalusten määrä laski kahdella. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut elokuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (181,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. elokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/08/klaiv_2021_08_2021-09-07_tie_001_fi.html