Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kauppalaivasto 2022, helmikuu

Julkaistu: 7.6.2021

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta toukokuussa 2021

Vuoden 2021 toukokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 245 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 679 alusta ja pienaluksiin 285 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 281 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 toukokuussa yhteensä 114 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 854 918. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 731 245 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 566 675.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.5.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 31.5.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 195 kappaletta, erikoisaluksia 177 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 100 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli roro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.5.2021

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 679 1 731 245 670 321
Matkustaja-alukset 195 22 867 9 327
Roro-matkustaja-alukset 54 603 936 245 028
Roro-lastialukset 44 511 702 154 069
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset  90 225 220 96 222
Säiliöalukset  9 178 549 87 156
Erikoisalukset  177 68 718 21 434
Muut alukset  100 13 897 4 578

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, roro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, roro-lastialuksia 29 kappaletta ja erikoisaluksia 22. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat roro-matkustaja-alukset, roro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Roro-matkustaja-alusten ja roro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut yhdellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia ja säiliöaluksia oli kumpiakin yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli yksi enemmän. Pienalusten määrä säilyi ennallaan. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut toukokuussa 2021.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, Matti Kokkonen 029 551 3770, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (180,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.6.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. toukokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/05/klaiv_2021_05_2021-06-07_tie_001_fi.html