Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2021, september

Handelsflottan 2020, maj

2020
maj
Offentliggöranden