Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken beskriver volymförändringar i produktionen och totalinsatserna för utbildning samt social- och hälsovårdstjänster i kommuner och samkommuner och förändringarna i den totala produktivitet som beräknas på basis av dem. Uppgifterna publiceras på näringsgrensnivå.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/meta_sv.html