Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2012, har offentliggjorts år 2013.Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över kommunernas och samkommunernas produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-3252. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kktu/kktu_2014-12-19_uut_001_sv.html