Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Kokonaispanoksen muutos

Valtion tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on Valtion liikekirjanpidon toiminnan kulut yhteensä -erän deflatoitu muutos. Henkilöstökulut, poistot ja toiminnan muut kulut deflatoidaan erillisillä kustannusindekseillä.

Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on kansantalouden tilinpidon paikallishallintosektorin toimialoittaisen välituotekäyttö ostajanhintaan, kiinteän pääoman kuluminen ja palkansaajakorvaukset -erien volyymien summan muutos edeltävästä vuodesta.

Kokonaistuottavuuden muutos

Valtion sekä kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaistuottavuuden muutos on tuotoksen muutoksen ja kokonaispanoksen muutoksen osamäärä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-139X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kktu/kas.html