Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2006

Keskeyttäminen väheni ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista vajaa 6 prosenttia keskeytti opinnot eikäjatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2003 - 2004 aikana. Eniten keskeyttäneitä oli toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja vähiten lukiokoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt neljän vuoden aikana.

Ammatillisen koulutuksen keskeytti 11 prosenttia ja ammattikorkeakoulukoulutuksen 8 prosenttia opiskelijoista. Lukiokoulutuksessa keskeyttäneitä oli 4 prosenttia ja yliopistokoulutuksessa 5 prosenttia opiskelijoista. Osa keskeyttäneistä jatkoi toisella koulutussektorilla, esimerkiksi lukio-opiskelija ammatillisessa koulutuksessa. Kun koulutussektoria vaihtaneet otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät.

Edellisvuoteen verrattuna keskeyttäminen väheni ammatillisen koulutuksen ohella yliopistokoulutuksessa, mutta lisääntyi hieman lukio- ja ammattikorkeakoulutuksessa lukuvuonna 2003-2004. Todellisten muutosten ohella kehitykseen on voinut vaikuttaa tilastoaineiston laadun paraneminen ja tilastoinnin muutokset.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen lukuvuonna 2003-2004

Koulutussektori Keskeytti opinnot
omassa koulutus-
sektorissaan
%
Vaihtoi
koulutussektoria
%
Keskeytti kokonaan
tutkintoon johtavan
koulutuksen
%
Lukiokoulutus 3,8 1,9 1,9
Ammatillinen koulutus (toinen aste) 10,7 1,1 9,6
Ammattikorkeakoulukoulutus 8,4 2,1 6,3
Yliopistokoulutus 4,8 0,5 4,3
Yhteensä 6,9 1,3 5,6

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000/2001 - 2003/2004

 

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2004/kkesk_2004_2006-03-15_tie_001.html