Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2005

Opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opintonsa

Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista vajaa 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuoden 2002 - 2003 aikana. Eniten keskeyttäneitä oli toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja vähiten lukiokoulutuksessa.

Ammatillisen koulutuksen keskeytti 11 ja ammattikorkeakoulun 8 prosenttia opiskelijoista. Lukiokoulutuksen keskeyttäneitä oli 4 ja yliopistokoulutuksen keskeyttäneitä 5 prosenttia opiskelijoista. Osa keskeyttäneistä jatkoi toisella koulutussektorilla, esimerkiksi lukio-opiskelija ammatillisessa koulutuksessa. Kun koulutussektoria vaihtaneet otetaan huomioon, keskeyttämisprosentit pienenevät.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa keskeyttäminen lukuvuonna 2002-2003

Koulutussektori Keskeytti opinnot omassa koulutus-sektorissaan
%
Vaihtoi koulutussektoria
%
Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
%
Lukiokoulutus  3,7 1,7  2,0
Ammatillinen koulutus (toinen aste) 11,3 1,2 10,1
Ammattikorkeakoulukoulutus  8,2 2,0  6,2
Yliopistokoulutus  5,0 0,5  4,5
Yhteensä  7,0 1,3  5,7

 

Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäneiden osuus on hieman vähentynyt kolmen vuoden aikana. Todellisen keskeyttämisen vähenemisen ohella kehitykseen on voinut vaikuttaa myös tilastoaineiston laadun paraneminen. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa keskeyttämisen lisääntyminen selittynee vuoden 2002 tilastoinnin muutoksilla.

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen lukuvuosina 2000-2001, 2001-2002 ja 2002-2003

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2003/kkesk_2003_2005-01-31_tie_001.html