Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.2.2009

Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja 90 edellisvuotista vähemmän, lakkautuksia eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan vuoden 2008 lopussa oli toiminnassa 877 koulutuksen järjestäjää ja 4 324 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,9 miljoonaa opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjiä oli 4 vähemmän ja oppilaitoksia 119 vähemmän kuin vuonna 2007. Koulutuksen järjestäjistä 54 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, 7 prosenttia valtion yksiköitä ja 37 prosenttia yksityisiä. Loput 2 prosenttia koulutuksen järjestäjistä toimivat Ahvenanmaan maakunnassa.

Vuonna 2008 oli toiminnassa 2 988 peruskoulua, joissa oli 538 100 oppilasta. Peruskouluasteen erityiskouluja oli 148 ja niissä 7 900 oppilasta. Peruskouluja ja peruskouluasteen erityiskouluja lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 95. Näistä oli alle 20 oppilaan oppilaitoksia 25, 20-49 oppilaan oppilaitoksia 34 ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 36. Eniten lakkautuksia oli Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen maakunnissa. Vähiten lakkautuksia oli Kanta-Hämeen maakunnassa, jossa ei lakkautettu tai yhdistetty toiseen oppilaitokseen yhtään peruskoulua.

Peruskouluista 77 prosenttia oli vuosiluokkia 1-6 käsittäviä alakouluja, 14 prosenttia vuosiluokkia 7-9 käsittäviä yläkouluja ja 9 prosenttia kaikki vuosiluokat käsittäviä yhtenäiskouluja. 27 prosenttia peruskouluista oli alle 50 oppilaan kouluja ja 5 prosenttia yli 500 oppilaan kouluja.

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijamäärät oppilaitostyypin mukaan 2008

Oppilaitostyyppi                                      Oppilaitoksia Muutos
edellisestä
vuodesta1)
    Opiskelijoita
11 Peruskoulut 2 988 -79 538 100
12 Peruskouluasteen erityiskoulut 148 -11 7 900
15 Lukiot 406 - 120 600
19 Perus- ja lukioasteen koulut 38 1 24 500
21 Ammatilliset oppilaitokset 152 -9 166 200
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset 12 - 4 900
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 37 - 29 100
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 32 0 45 600
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset 1 -1 300
29 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 14 -1 ..
41 Ammattikorkeakoulut 28 -2 142 700
42 Yliopistot 20 - 164 100
43 Sotilaskorkeakoulut 1 - ..
61 Musiikkioppilaitokset 89 - 62 900
62 Liikunnan koulutuskeskukset 14 - 1 600
63 Kansanopistot 83 -6 14 800
64 Kansalaisopistot 223 -11 515 500
65 Opintokeskukset 11 - 51 700
66 Kesäyliopistot 20 - 35 900
99 Muut oppilaitokset 7 - 600
Yhteensä 4 324 -119 1 927 000
1) Muutos on kuvattu taulukossa Koululaitoksen oppilaitoksiin tehdyt muutokset oppilaitostyypin mukaan 2008.

Lähde: Koulutustilastot 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Huusko (09) 1734 3571, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kartat
Laatuselosteet

Päivitetty 20.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3796. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kjarj/2008/kjarj_2008_2009-02-20_tie_001.html