Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revidering av uppgifter finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar förbrukningen av stenkol för offentliga utgifter 1)

Förbrukningen av stenkol och statistikkvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 27.8.2021 (%)
I-IV/2020 -35 -35 0
I/2020 -36 -36 0
II/2020 -29 -30 -1
III/2020 -35 -38 -3
IV/2020 -35 -35 0
I/2021 2 3 1
II/2021 . -15 .
1) Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången.

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 27.8.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. juni 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2021/06/kivih_2021_06_2021-08-27_rev_001_sv.html