Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kivihiilen kulutus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 9.2.2021

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia vuonna 2020

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kivihiilen kulutus väheni viime vuonna 35 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kivihiiltä käytettiin sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineena 1,56 miljoonaa tonnia, joka vastasi energiasisällöltään 40 petajoulea. Vuonna 2020 kivihiiltä kului 64 prosenttia vähemmän kuin tällä vuosituhannella keskimäärin.

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen kulutus, 1 000 tonnia

Kivihiilen käyttö väheni eniten kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin kulutus oli 38 prosenttia matalampi edellisvuoteen verrattuna. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kivihiiltä kulutettiin 35 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kulutus väheni melko tasaisesti kaikilla vuoden vuosineljänneksillä. Vuoden takaiseen verrattuna kulutus väheni eniten tammikuussa. Väheneminen oli pienintä huhti- ja joulukuussa. Kivihiilen kulutus väheni erityisesti sähköä ja lämpöä päätoimisesti tuottavissa laitoksissa. Viime vuosina kivihiilen käytöstä on luovuttu kokonaan joidenkin laitosten kattiloissa. Kivihiilen kulutuksen vähenemiseen vaikuttaa kivihiilen energiakäyttöä koskeva kielto, joka astuu voimaan vuonna 2029. Myös lämmin sää vuonna 2020 on vaikuttanut osaltaan kulutuksen vähenemiseen.

Energian kulutus Suomessa vaihtelee tyypillisesti kausittain. Osa myös kivihiilen kulutuksen vaihtelusta selittyy sähkön- ja lämmöntarpeen luonnollisena vaihteluna kesä- ja talvikauden välillä. Yksittäisten tilastovuosien välistä eroa voivat selittää säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä. Kivihiilen kulutuksessa on kuitenkin havaittavissa laskeva trendi useamman vuoden ajalta. Uusiutuva energia on korvannut fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Kivihiilivarastot olivat joulukuun lopussa 2,0 miljoonaa tonnia. Vuoden takaiseen verrattuna varastot olivat 12 prosenttia pienemmät.


Lähde: Kivihiilen kulutus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aira Hast 029 551 3394, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kivihiilen kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2561. joulukuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kivih/2020/12/kivih_2020_12_2021-02-09_tie_001_fi.html