Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.1.2014

Förbrukningen av stenkol ökade med 34 procent år 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade stenkolsförbrukningen med 34 procent år 2013 jämfört med året innan. Totalt användes 4,5 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det över 114 PJ (petajoule). Användningen av stenkol ökade särskilt under tredje kvartalet. Stenkolsförbrukningen nästan tredubblades inom den separata elproduktionen från året innan. Förbrukningen uppgick där till omkring 1,3 miljoner ton. Stenkolslagren var i slutet av december 2013 omkring 3,3 miljoner ton, dvs. 18 procent mindre än året innan.

Stenkolsförbrukning, 1 000 t

Stenkolsförbrukning, 1 000 t
Uppgifterna för år 2013 är preliminära.

Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2013/12/kivih_2013_12_2014-01-28_tie_001_sv.html?ad=notify