Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2012

Förbrukningen av stenkol minskade med 28 procent år 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade användningen av stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen med nästan 28 procent under år 2011 jämfört med året innan. Totalt användes 4,2 miljoner ton stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Till sitt energiinnehåll motsvarar det ungefär 106 petajoule. Under årets sista kvartal användes omkring 0,9 miljoner ton stenkol, vilket var 54 procent mindre än året innan. Användningen av stenkol minskade inom den separata elproduktionen, där den gick ned med 47 procent jämfört med år 2010.

Stenkolsförbrukning, mn t

Stenkolsförbrukning, mn t
Uppgifterna för år 2011 är preliminära.

Under januari–december 2011 var stenkolsförbrukningen 36 procent lägre än under 2000-talet i genomsnitt. Stenkolslagren var i slutet av december 2011 ungefär 5,2 miljoner ton, dvs. 41 procent större än året innan. Den förbättrade vattensituationen i Sverige och Norge förändrade elmarknaden i Norden i början av sommaren. Nord Pool Spots systempris, som beskriver marknadspriset på el, sjönk mot slutet av året. Exporten av kolkondensel vände i somras till import av vattenel.


Källa: Stenkolsförbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2011/12/kivih_2011_12_2012-01-27_tie_001_sv.html