Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2021, mars

Publicerad: 27.10.2010

Stenkolsförbrukningen ökade med 35 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter användes det under de tre första kvartalen år 2010 omkring 4,3 miljoner ton (99 500 TJ) stenkol som bränsle för el- och värmeproduktionen. Förbrukningen ökade med 35 procent från motsvarande period året innan. Stenkolsförbrukningen var under årets tre första kvartal 20 procent högre än medeltalet för 2000-talet. Under årets tredje kvartal var förbrukningen närmare en miljon ton (16 900 TJ). Detta var 38 procent mer än under det tredje kvartalet år 2009. Under de senaste 12 månaderna var ökningen av förbrukningen 23 procent.

Stenkolsförbrukning, mn ton

Stenkolsförbrukning, mn ton
Uppgifterna för åren 2009 och 2010 är preliminära.

Användningen av stenkol ökade särskilt inom den separata elproduktionen under januari–september. Inom den separata elproduktionen användes 66 procent mer stenkol än året innan. Förbrukningen ökade på grund av den kalla vintern och den minskade produktionen av vattenkraft. Under årets tre första kvartal visade elförbrukningen en ökning på ungefär 8 procent. Samtidigt var vattensituationen i Norden sämre än året innan. El producerades också mer än tidigare för den nordiska marknaden.


Källa: Sedan år 2005 Statistikcentralen, åren 1997-2004 Energibranschens Centralförbund rf:s utskott för användning av stenkol, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stenkolsförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-257X. september 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kivih/2010/09/kivih_2010_09_2010-10-27_tie_001_sv.html