Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.4.2017

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2015 raportoitu EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 vastasivat 55,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2- ekv.). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle 15. huhtikuuta lähetettävään raporttiin vuoden 2015 tarkistetuista päästöistä. Kokonaispäästöt ja –poistumat pysyivät lähes ennallaan joulukuussa 2016 julkistettuun ennakkotietoon verrattuna.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja).

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja).

Tarkistetut päästötiedot löytyvät alla olevasta taulukosta ja eritellymmin tietokantataulukosta. Lisätietoja päästöistä, velvoitteen seurannasta ja LULUCF-sektorin muutoksista julkistuksen katsauksessa.

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain (milj. t CO2-ekv.)

  1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015
Päästöt yhteensä pl.
LULUCF-sektori 1)
71,3 71,8 70,0 69,6 75,7 63,2 59,1 55,6
    Energiasektori 53,6 55,3 53,8 53,7 60,2 48,3 44,4 40,8
        Energiateollisuus 19,0 24,0 22,1 22,1 30,9 22,2 19,6 16,2
        Teollisuus ja rakentaminen 13,7 12,4 12,2 11,6 10,2 8,6 8,6 8,4
        Kotimaan liikenne 12,1 11,3 12,1 12,9 12,7 12,2 11,1 11,1
        Muu energia 2) 8,8 7,6 7,3 7,0 6,3 5,4 5,2 5,0
    Teollisuusprosessit ja
    tuotteiden käyttö
5,4 4,9 5,8 6,5 6,3 6,0 5,9 6,1
        Teollisuusprosessit (pl.
        F-kaasut) 3)
5,3 4,8 5,2 5,6 4,8 4,4 4,2 4,5
        F-kaasujen käyttö 3) 0,1 0,1 0,6 0,9 1,5 1,6 1,7 1,6
    Maatalous 7,5 6,8 6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5
    Jätteiden käsittely 4,7 4,6 3,9 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1
    Epäsuorat CO2-päästöt 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
LULUCF-sektori -12,7 -12,4 -21,7 -27,1 -27,3 -26,3 -28,3 -26,0
1) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin
2) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous ja päästöluokan työkoneet, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt
3) F-kaasuilla tarkoitetaan fluorattuja kasvihuonekaasuja (HFC-, PFC-yhdisteet sekä SF6 ja NF3)

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt lasketaan kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökaupan ulkopuolisille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013-2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt alittavat päästökiintiöt vuosina 2013-2015.

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005, 2008–2010 ja 2013–2015 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2013 3) 2014 3) 2015 muutos, 2014-2015
Päästöt
yhteensä pl.
LULUCF-sektori
69,6 71,2 67,4 75,7 63,2 59,1 55,6 -3,6
Kotimaan
lentoliikenteen
CO2-päästöt
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
Päästökauppaan
kuuluvat
päästöt 1)
33,1 36,2 34,4 41,3 31,5 28,8 25,5 -3,3
Päästökaupan
ulkopuoliset
päästöt 2)
36,2 34,7 32,8 34,1 31,5 30,2 29,9 -0,3
1) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla
2) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä
3) Luvut poikkeavat taakanjakopäätöksen velvoitteen seurannassa käytetyistä luvuista. Taakanjakopäätöksen luvut perustuvat aiempien vuosien inventaarioihin, eikä niitä päivitetä takautuvasti.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 6.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2017-04-06_tie_001_fi.html