Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2009

Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2009

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.04.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2009, Liitekuvio 1. Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa sektoreittain vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_kuv_001_fi.html