Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.11.2010

Vuoden 2008 kasvihuonekaasujen inventaario tarkastettu

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on tarkastanut Suomen keväällä 2010 ilmoittamat kasvihuonekaasujen päästötiedot. Tarkastuksen yhteydessä vuoden 2008 kasvihuonekaasujen kokonaispäästömäärää muutettiin 0,2 prosenttia. Tarkistettu päästömäärä vastaa 70,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (milj. t CO2-ekv.), kun aikaisempi arvio oli 70,1 miljoonaa tonnia. Muutoksia tehtiin maatalouden ja jätteiden käsittelyn päästöihin. Päästöt ovat edelleen alle Kioton pöytäkirjan tavoitetason 71,0 miljoona tonnia.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2008

Kioton pöytäkirjan osapuolet raportoivat pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekausivuoden (2008) kasvihuonekaasupäästöt keväällä 2010. Kyseiset päästöinventaariot on tarkastettu kansainvälisten asiantuntijaryhmien toimesta. Tarkastuksissa useimpien maiden päästöihin ehdotettiin muutoksia.

Suomen inventaarion maatalouden metaani- ja dityppioksidipäästöjen osalta korjattiin sikojen ruoansulatuksen ja lannankäsittelyn sekä maaperän päästöjen laskentamenetelmiä. Jätesektorilta korjattiin virheellinen parametri kaatopaikkakaasun talteenoton laskennassa.

Kioton pöytäkirjan velvoitekaudella osapuolten on toteutettava tarkastuksissa ehdotetut pienetkin muutokset. Vaihtoehtona on tarkastajaryhmän laskema korotettu päästöarvio. Tarkastajat kiinnittävät huomiota myös kansallisen inventaariojärjestelmän ja päästörekisterin toimintaan. Näissä ei Suomen osalta todettu puutteita. Myös Suomen inventaariolähetyksen todettiin täyttävän siihen kohdistuvat vaatimukset, mikä on edellytyksenä Kioton pöytäkirjan mekanismien (päästökauppa ja hankemekanismit) käytölle.

Kansainvälisten tarkastusten raportit julkaistaan vuoden 2011 alkupuolella Ilmastosopimuksen Internet-sivuilla: Inventory Review Reports 2010 .

Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori (ks. taulukko alla). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Yhteensä
Energiateollisuus Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Muu energia Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,70 3,97 70,44
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,31 4,01 68,25
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,90 4,03 66,83
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,42 0,03 0,15 5,99 4,02 68,93
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,60 0,04 0,15 6,02 3,97 74,32
1995 24,12 12,14 12,02 7,78 4,54 0,10 0,14 6,10 3,91 70,87
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,71 0,15 0,14 6,09 3,82 76,66
1997 27,44 12,27 12,59 7,87 4,92 0,24 0,14 6,08 3,72 75,26
1998 24,18 11,93 12,74 8,14 4,85 0,30 0,14 5,93 3,55 71,77
1999 23,66 11,92 12,94 7,85 4,92 0,40 0,14 5,82 3,48 71,12
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,94 0,57 0,12 5,89 3,27 69,18
2001 27,51 11,48 12,96 7,72 4,92 0,72 0,12 5,85 3,14 74,44
2002 30,26 11,17 13,14 7,66 4,86 0,53 0,11 5,90 2,92 76,56
2003 37,21 11,53 13,35 7,60 5,17 0,72 0,10 5,90 2,75 84,33
2004 32,97 11,63 13,69 7,28 5,45 0,74 0,11 5,83 2,61 80,30
2005 21,92 11,33 13,72 6,98 5,30 0,91 0,11 5,83 2,41 68,51
2006 32,88 11,62 13,90 6,80 5,35 0,80 0,10 5,82 2,46 79,73
2007 30,82 11,44 14,26 6,64 5,74 0,95 0,10 5,81 2,38 78,14
2008 24,28 10,78 13,63 6,28 5,99 1,05 0,09 5,92 2,27 70,28

LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Viljelysmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Yhteensä
1990 -21,57 5,78 -0,26 1,01 -0,95 -15,99
1991 -35,77 5,15 -0,25 1,03 0,31 -29,53
1992 -28,21 4,93 -0,24 1,07 -0,22 -22,67
1993 -26,13 5,16 -0,23 1,09 -0,09 -20,21
1994 -18,01 5,12 -0,22 1,12 -0,76 -12,75
1995 -19,49 5,39 -0,22 1,14 -0,87 -14,06
1996 -29,28 5,39 -0,21 1,17 -1,05 -23,98
1997 -24,60 5,46 -0,21 1,20 -2,12 -20,27
1998 -23,06 5,36 -0,21 1,24 -1,77 -18,44
1999 -25,66 5,29 -0,19 1,26 -2,04 -21,34
2000 -27,67 5,24 -0,17 1,28 -1,27 -22,59
2001 -32,38 5,30 -0,16 1,28 -0,31 -26,27
2002 -32,89 5,33 -0,13 1,26 -0,44 -26,87
2003 -32,87 5,16 -0,11 1,27 -0,89 -27,44
2004 -34,55 5,21 -0,08 1,33 -0,83 -28,92
2005 -39,02 5,28 -0,05 1,31 -0,34 -32,82
2006 -44,08 5,39 -0,03 1,31 -0,45 -37,85
2007 -36,10 5,35 0,00 1,31 -1,21 -30,65
2008 -41,93 5,32 0,00 1,31 -0,09 -35,39

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (359,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. Kansainvälisesti tarkistetut tiedot 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tie_001_fi.html