Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Konsumtionsprisindexet förnyas vid årsskiftet

I konsumtionsprisindexet införs en ny europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) kompletterad med nationella undergrupper. Dessutom övergår man till ett nytt basår 2015=100. Förändringarna gäller följande indexserier:

  • Konsumentprisindex
  • Harmoniserat konsumentprisindex
  • Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter

Förändringen införs ifråga om ovan nämnda indexserier den 19 februari 2016 i samband med offentliggörandet av indexet för januari 2016. Samtidigt uppdateras också en ny klassificering, viktstruktur och metodbeskrivning.

Mera informatio: Kristiina Nieminen tfn 029 551 2957, Satu Ruotsalainen tfn 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@stat.fi


Senast uppdaterad 16.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2015-12-16_uut_001_sv.html