Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2022, helmikuu

Julkaistu: 15.1.2018

Inflaatio joulukuussa 0,5 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli joulukuussa 0,5 prosenttia. Marraskuussa inflaatio oli 0,8 prosenttia. Vuoden 2017 keskimääräinen inflaatio oli 0,7 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, joulukuu 2017

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 101,5 0,5 -0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1935    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 101,6 0,5 -0,1
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 101,4 0,5 -0,1

Joulukuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten ajoneuvoveron, savukkeiden, sähkön ja vuokrien kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten matkapuhelinten ja omakotitalokiinteistöjen halpeneminen sekä asuntolainojen korkojen lasku. Marraskuusta joulukuulle kuluttajahintojen muutos oli -0,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli joulukuussa ennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli joulukuussa 1,4 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa 0,5 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee joulukuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. tammikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos joulukuussa 0,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli joulukuussa 0,5 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,5 prosenttia. Joulukuun 2016 jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,0 prosenttiyksikköä. Joulukuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,1 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (380,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.1.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. joulukuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2017/12/khi_2017_12_2018-01-15_tie_001_fi.html