Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, september

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2017 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
December
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,5 0,5 0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -0,1 1,1 -1,2
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 2,5 -0,3 2,8
03 KLÄDER OCH SKODON -2,6 -2,6 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,2 2,1 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -1,3 -1,3 0,0
06 HÄLSOVÅRD 1,1 1,1 0,0
07 TRANSPORT -0,3 -0,7 0,4
08 KOMMUNIKATIONER -1,4 -1,4 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR 0,3 0,3 0,0
10 UTBILDNING 1,8 1,8 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 2,1 2,1 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,7 0,7 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2017, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/12/khi_2017_12_2018-01-15_tau_007_sv.html