Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp

  Huvudgrupp 1)
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 Januari 99,6 99,5 100,2 95,0 99,9 99,2 102,8 98,1 100,7 99,7 101,8 100,9 100,0
2015 Januari 99,5 101,9 100,2 94,7 99,5 100,4 99,1 97,5 100,5 100,9 99,3 99,1 99,8
Februari 99,8 100,9 100,1 96,0 99,5 100,5 99,2 98,6 102,0 101,2 99,3 99,7 100,2
Mars 100,1 100,9 99,9 102,7 99,6 100,8 99,3 99,3 100,3 100,5 99,3 99,7 99,9
April 100,1 100,6 99,8 102,0 99,4 100,9 99,8 100,1 101,0 100,3 99,5 99,7 99,7
Maj 100,0 100,1 99,8 102,5 99,5 100,2 99,9 100,9 100,3 99,4 99,5 99,5 99,7
Juni 100,0 99,9 99,6 97,2 100,2 99,5 99,9 101,9 100,2 99,7 99,5 99,9 99,4
Juli 99,8 98,8 100,2 94,5 100,1 98,5 101,3 102,3 100,2 99,5 99,5 100,3 99,5
August 100,0 98,7 100,2 98,4 100,7 98,8 101,2 101,2 99,7 99,1 99,5 100,5 100,4
September 100,1 98,7 100,1 102,6 100,7 100,0 101,7 99,8 99,1 99,6 101,2 100,2 100,4
Oktober 100,3 99,6 100,1 104,0 100,7 100,1 99,6 99,8 98,9 100,0 101,2 100,2 100,4
November 100,1 100,0 100,0 103,7 100,1 100,3 99,6 99,4 98,6 99,7 101,2 100,6 100,3
December 100,0 99,9 99,9 101,6 99,9 100,1 99,4 99,3 99,0 100,3 101,2 100,8 100,3
Årsmedeltal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) 0=Konsumentprisindex,01=Livsmedel och alkoholfria drycker, 02=Alkoholhaltiga drycker och tobak, 03=Kläder och skodon, 04=Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bränslen, 05=Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, 06=Hälsovård, 07=Transport, 08=Kommunikationer, 09=Rekreation och kultur, 10=Utbildning, 11=Restauranger och hotell, 12=Diverse varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2016, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2016/01/khi_2016_01_2016-02-19_tau_001_sv.html