Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Konsumentprisindex 2010, oktober

2010
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor