Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, augusti

Konsumentprisindex 2010, juli

2010
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor