Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.3.2016

Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä jatko-opintoihin haki välittömästi 78 prosenttia, mutta vain joka kolmas jatkoi opintojaan seuraavana syksynä. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus on kasvanut usean vuoden ajan.

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2008–2014

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2008–2014

Uusia ylioppilaita kiinnosti yliopistokoulutus edellisvuotta enemmän. Vain yliopistosektorille haki 36 prosenttia ylioppilaista. Joka viides uusi ylioppilas haki ammattikorkeakoulutukseen ja samoin joka viides haki samanaikaisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksiin. Lähes 67 prosenttia ei kuitenkaan jatkanut opintojaan seuraavana syksynä. Eniten väheni ammattikorkeakoulutuksessa jatkavien osuus. Sen sijaan ammatillisessa koulutuksessa jatkaneiden uusien ylioppilaiden osuus kasvoi hieman.

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön pääsy toiselle asteelle helpottui

Peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli vuonna 2014 noin 57 900. Lähes kaikki peruskoulun 9. luokan päättäneet hakivat jatko-opintoihin, hakematta jätti 1,5 prosenttia. Naisista yli 60 prosenttia haki ensisijaisesti lukioon. Miehistä 55 prosenttia haki ensisijaisesti toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloittaneiden osuudet kasvoivat edellisestä vuodesta, 94 prosenttiin. Peruskoulun 9. luokan päättäneistä 52 prosenttia jatkoi lukiossa ja 42 prosenttia toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2010–2014

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2010–2014

Peruskoulun lisäopetuksessa (10-luokalla) jatkoi noin prosentti ja valmistavissa koulutuksissa, maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa ja maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, vajaa prosentti peruskoulun 9. luokan päättäneistä. Näiden koulutusten lisäksi tutkintoon johtavan koulutuksen ulkopuolelle jäi hieman yli 4 prosenttia.

Ammattikorkeakoulututkinnon aloittaneista ylioppilaita vajaa puolet

Pelkän ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuus ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksen aloittaneista oli huomattavasti edellisvuotista pienempi. Vuonna 2014 uusista opiskelijoista 49 prosenttia oli suorittanut pelkän ylioppilastutkinnon, kun vuonna 2013 vastaava osuus oli 55 prosenttia. Ammatillisella tutkinnolla tai ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon yhdistelmällä aloitti yhteensä 39 prosenttia, aikaisemmin suoritetulla ammattikorkeakoulututkinnolla 4 prosenttia ja yliopistotutkinnolla 2 prosenttia.

Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman tutkinnon mukaan 2014, %

Uudet opiskelijat koulutuksen ja aikaisemman tutkinnon mukaan 2014, %

Alemman korkeakoulututkinnon vuonna 2014 aloittaneista suurimmalla osalla pohjakoulutuksena oli ylioppilastutkinto, 79 prosentilla. Ammatillinen tutkinto tai ammatillisen ja ylioppilastutkinnon yhdistelmä oli pohjakoulutuksena 8 prosentilla, ammattikorkeakoulututkinto yli 5 prosentilla ja yliopistotutkinto yli 6 prosentilla alemman korkeakoulututkinnon aloittaneista.

Ammatillisen nuorille suunnatun opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen aloittaneista lähes 80 prosenttia oli peruskoulun suorittaneita, yksi kymmenestä oli suorittanut ylioppilastutkinnon ja loput jonkun muun tutkinnon. Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen aloittaneista ammatillisen koulutuksen aiemmin suorittaneita oli yli puolet. Tarkempia tietoja tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeneiden ja uusien opiskelijoiden pohjakoulutuksesta koulutusasteen, koulutusalan ja sukupuolen mukaan löytyy tietokantataulukoista .

Korkeakouluissa joka kolmas hakija aloitti opiskelun

Vuonna 2014 alkaneeseen koulutukseen haki kaikkiaan 365 900 nuorta tai aikuista. Heistä 58 prosenttia aloitti opiskelun. Näissä luvuissa uusi opiskelija sisältyy kerran koulutussektorin lukumäärään. Korkeakouluissa vain joka kolmas hakija aloitti opiskelun. Ammattikorkeakouluissa oli 113 600 hakijaa, joista 33 prosenttia aloitti opiskelun. Yliopistoon hakeneista 83 000 hakijasta 29 prosenttia aloitti opinnot. Lukioon hakeneista 94 prosenttia ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneista 89 prosenttia aloitti opiskelun.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2014/khak_2014_2016-03-22_tie_001_fi.html