Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.2.2015

Var tionde ny högskolestuderande har tidigare avlagt högskoleexamen

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik hade nästan 12 procent av dem som år 2013 påbörjat studier för lägre högskoleexamen och drygt 8 procent av dem som år 2013 påbörjat studier för yrkeshögskoleexamen redan avlagt en högskoleexamen. Fyrtiosju procent av de nya studerandena för yrkeshögskoleexamen och 80 procent av de nya studerandena för lägre högskoleexamen hade bara avlagt studentexamen.

Nya studerande efter utbildning och tidigare examen 2013, %

Nya studerande efter utbildning och tidigare examen 2013, %

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2013/khak_2013_2015-02-12_tie_001_sv.html