Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2014

Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla ylioppilailla

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli vuonna 2012 edellisvuotta hieman helpompaa. Sen sijaan uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli aiempaa vaikeampaa. Tutkintoon johtavaa jatko-opiskelupaikkaa vaille jäi peruskoulun päättäneistä 8,5 prosenttia ja uusista ylioppilaista 62,5 prosenttia. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus pieneni peruskoulun päättäneillä ja suureni uusilla ylioppilailla runsaat puoli prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutustilastoihin.

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005–2012, %

Peruskoulun 9. luokan päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005–2012, %

Peruskoulun 9. luokan päättäneitä oli vuonna 2012 yhteensä 61 100, runsaat kaksi tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 50 prosenttia (naisista 59 prosenttia ja miehistä 42 prosenttia) jatkoi opintoja lukiossa ja 41,5 prosenttia (naisista 33 prosenttia ja miehistä 50 prosenttia) jatkoi opintoja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Loput 8,5 prosenttia ei jatkanut välittömästi tutkintotavoitteista opiskelua. He saattoivat kuitenkin jatkaa jossain tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa kuten peruskoulun lisäopetuksessa (kymppiluokalla) tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa (ammattistartissa).

Tutkintotavoitteista opiskelua jatkaneiden osuus oli hieman edellisvuotista suurempi, vaikka kokonaan hakematta jättäneiden osuus hieman kasvoi. Jatko-opintoihin hakivat kuitenkin lähes kaikki peruskoulun 9. luokan päättäneet, hakematta jätti 1,7 prosenttia.

Lukiokoulutuksessa jatkoivat useimmin Uudenmaan maakunnassa ja ammatillisessa koulutuksessa Kymenlaakson maakunnassa peruskoulunsa päättäneet. Sellaisia nuoria, jotka eivät peruskoulusta päästyään jatkaneet missään tutkintoon johtavissa opinnoissa, oli suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan peruskouluista.

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005–2012, %

Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2005–2012, %

Uusia ylioppilaita oli vuonna 2012 yhteensä 32 000, vajaa tuhat vähemmän kuin edellisenä vuonna. Heistä 18 prosenttia aloitti yliopistokoulutuksen ja 16 prosenttia ammattikorkeakoulukoulutuksen ylioppilasvuoden syksyllä. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen aloitti 4 prosenttia.

Vuoden 2012 ylioppilaista selvästi yli puolet, 62,5 prosenttia, ei jatkanut opiskelua valmistumisvuonna. Jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus on suurentunut usean vuoden ajan ja se kasvoi edelleen. Näin tapahtui, vaikka kokonaan hakematta jättäneiden osuus pieneni. Uusista ylioppilaista jatko-opintoihin hakeneita oli 77 prosenttia. Hakeneiden osuus oli runsaat puoli prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yliopistokoulutukseen pääsi parhaiten Pohjanmaan maakunnasta. Ammattikorkeakoulukoulutukseen jatkettiin eniten Keski-Pohjanmaalta. Jatko-opintojen ulkopuolelle jäivät useimmiten Uudenmaan ylioppilaat.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2012/khak_2012_2014-01-23_tie_001_fi.html