Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2014

Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta

Toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneista 51 prosenttia oli peruskoululaisia, kun heidän osuutensa uusista opiskelijoista oli 49 prosenttia vuonna 2012. Uusista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 41 prosentilla oli aiempi ammatillinen tai korkeakoulututkinto ja 10 prosentilla pelkkä ylioppilastutkinto. Lukiokoulutuksessa runsas 97 prosenttia hakeneista ja uusista opiskelijoista oli pelkän peruskoulun suorittaneita. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman tutkinnon mukaan 2012, %

Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aikaisemman tutkinnon mukaan 2012, %

Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 46 prosentilla uusista opiskelijoista oli aikaisempana koulutuksena pelkästään ylioppilastutkinto. Runsaalla 23 prosentilla oli pohjakoulutuksena ylioppilastutkinto ja ammatillinen tai korkeakoulututkinto (13 prosentilla ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto sekä 10 prosentilla ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto) ja 25 prosentilla pelkkä ammatillinen tai korkeakoulututkinto (21 prosentilla ammatillinen tutkinto ja 4 prosentilla korkeakoulututkinto). Lisäksi 6 prosentilla pohjakoulutus oli peruskoulu tai tuntematon.

Yliopistokoulutuksessa 64 prosentilla uusista opiskelijoista oli pohjakoulutuksena pelkkä ylioppilastutkinto. Kaikkiaan 25 prosentilla oli aikaisempana koulutuksena ylioppilastutkinto ja ammatillinen tai korkeakoulututkinto (5 prosentilla ylioppilastutkinto ja ammatillinen tutkinto sekä 20 prosentilla ylioppilastutkinto ja korkeakoulututkinto) ja vajaalla 5 prosentilla pelkkä ammatillinen tai korkeakoulututkinto (2 prosentilla ammatillinen tutkinto ja 3 prosentilla korkeakoulututkinto). Lisäksi 6 prosentillla pohjakoulutus oli peruskoulu tai tuntematon.

Vuonna 2012 alkaneeseen koulutukseen haki 356 300 nuorta tai aikuista ja heistä 58 prosenttia aloitti opiskelun. Näissä luvuissa hakija ja uusi opiskelija sisältyy kerran koulutussektorin lukumäärään. Lukioon hakeneista 94 prosenttia ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen hakeneista 81 prosenttia aloitti opiskelun. Ammattikorkeakouluun hakeneista 36 prosenttia ja yliopistoihin hakeneista 30 prosenttia aloitti opinnot. Miehet pääsivät naisia useammin koulutukseen muilla koulutussektoreilla paitsi lukiokoulutuksessa.

Jos henkilö lasketaan hakijaksi vain kerran, vuonna 2012 alkavaan koulutukseen haki 309 100 henkeä. Heistä ainoastaan toisen asteen koulutukseen haki 51 prosenttia, vain ammattikorkeakoulukoulutukseen 21 prosenttia ja vain yliopistokoulutukseen 15 prosenttia. Sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 24 600 henkeä eli 8 prosenttia hakijoista. Samanaikaisesti toisen asteen ja ammattikorkeakoulukoulutukseen haki 10 500 henkeä, mikä on 3 prosenttia hakijoista. Sekä toisen asteen koulutukseen että yliopistokoulutukseen haki 1 500 hakijaa, mikä vastaa 0,5 prosenttia hakijoista. Kaikille koulutussektoreille haki 3 900 henkeä, prosentti kaikista hakijoista.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 02 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2012/02/khak_2012_02_2014-04-29_tie_001_fi.html