Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2012

Allt svårare att få tillgång till fortsatta studier direkt efter grundskolans nionde klass och studentexamen 2011

Enligt Statistikcentralen var det år 2011 fortfarande svårare än året innan att direkt få tillgång till fortsatta studier både för dem som gick ut grundskolans nionde klass och för nya studenter. Av dem som gick ut grundskolan blev 9 procent och av nya studenter 62 procent utan studieplats i utbildning som leder till examen. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier som leder till examen ökade med något under en halv procentenhet bland dem som gick ut grundskolan och med en och en halv procentenheter bland nya studenter jämfört med året innan.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005 - 2011, %

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2005 - 2011, %

Antalet elever som gick ut nian i grundskolan var år 2011 ungefär 63 200, dvs. tusen färre än året innan. Av dem fortsatte 50 procent (av kvinnorna 58 procent och av männen 42 procent) sina studier i gymnasiet och 41 procent (av kvinnorna 33 procent och av männen 49 procent) inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Återstående 9 procent fortsatte inte direkt i examensinriktade studier. De fortsatte eventuellt ändå i någon utbildning som inte leder till examen, t.ex. påbyggnadsundervisning (åk 10) eller orienterande och förberedande utbildning inom den grundläggande yrkesutbildningen (yrkesstart).

Andelen elever som blivit utanför examensinriktade studier var något större än året innan, även om andelen elever som inte alls sökt någon studieplats minskade. Nästan alla elever som gått ut grundskolans nionde klass sökte en studieplats, 1,5 procent sökte inte till fortsatta studier.

Eleverna fortsatte oftast i gymnasiet efter grundskolan i Nyland och i yrkesinriktad utbildning i Norra Karelen. Relativt sett flest unga som inte fortsatte i någon examensinriktad utbildning efter grundskolan hade grundskolorna i Päijänne-Tavastland.

Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 - 2011, %

Placering i fortsatta studier direkt efter studentexamen åren 2005 - 2011, %

År 2011 var antalet nya studenter totalt 32 800, något fler än året innan. Av dem påbörjade 18 procent studier vid universitet och 16 procent studier vid yrkeshögskolor hösten efter examen. Fyra procent påbörjade en yrkesutbildning på andra stadiet.

Klart över hälften av studenterna år 2011, dvs. 62 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier har ökat under flera år och ökade ytterligare år 2011. Av de nya studenterna sökte 76 procent till fortsatta studier. Andelen sökande var drygt en halv procentenhet mindre än året innan.

Relativt sett kom den största andelen sökande in på universitetsutbildning från Österbotten och Norra Karelen. Mest fortsatte man i yrkeshögskoleutbildning från Österbotten och Mellersta Österbotten. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier var störst i Nyland.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2011/khak_2011_2012-12-13_tie_001_sv.html