Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2008

94 procent av dem som gått ut nian i grundskolan år 2007 fortsatte sina studier samma år, 43 procent av studenterna

Antalet elever som gått ut grundskolan uppgick till 65 200, dvs. sex hundra färre än året innan. Av dem fortsatte hälften (60 procent av kvinnorna och 42 procent av männen) sina studier i gymnasiet. 41 procent (32 procent av kvinnorna och 49 procent av männen) fortsatte sina studier inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet och två procent gick vidare till 10:e klassen. Under de senaste åren har yrkesutbildningens popularitet ökat medan gymnasieutbildningens för sin del minskat. Av dem som gått ut grundskolan fortsatte 6 procent inte sina studier. Andelen elever som blivit utanför fortsatta studier minskade med 0,5 procentenheter från året innan.

Antalet nya studenter var 33 400, tre hundra mer än året innan. Av de nya studenterna påbörjade 20 procent universitetsutbildning, 19 procent yrkeshögskoleutbildning och 4 procent yrkesinriktad utbildning på andra stadiet. Andelen studerande som påbörjat yrkeshögskoleutbildning har ökat något under de senaste åren. Över hälften av studenterna år 2007, dvs. 57 procent, fortsatte inte sina studier under examensåret. Andelen studenter som blivit utanför fortsatta studier har under de senaste åren varit mer än hälften, men har minskat litet från år till år.

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass och studentexamen 2001-2007

  Examensår
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
  % % % % % % %
Elever som gått ut nian 65 235 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fortsatte studierna examensåret               
     I gymnasieutbildning 33 152 50,8 51,1 53,2 54,1 55,1 54,8 54,2
     I yrkesinriktad utbildning på andra stadiet     26 548 40,7 40,1 39,4 38,4 37,0 36,7 36,1
     I grundskolans 10:e klass 1 294 2,0 2,0 2,5 2,5 2,4 2,6 2,9
Fortsatte inte studierna 4 241 6,5 6,8 4,9 5,0 5,5 5,9 6,8
 
Studenter 33 420 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fortsatte studierna examensåret  
     I yrkesinriktad utbildning på andra stadiet 1 412 4,2 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1
     I yrkeshögskoleutbildning 6 366 19,0 17,4 18,2 17,0 15,2 16,0 11,7
     I universitetsutbildning 6 725 20,1 20,5 19,5 19,2 19,0 19,4 19,4
Fortsatte inte studierna 18 917 56,6 57,9 57,9 59,8 61,8 60,6 64,8

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/2007/khak_2007_2008-12-12_tie_001_sv.html