Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.1.2005

Korkeakouluun hakeneista opiskelupaikka 42 prosentille

Korkeakouluissa syksyllä 2004 alkaneeseen koulutukseen haki 130 800 henkilöä, joista 54 400 tuli hyväksytyksi ja otti opiskelupaikan vastaan. Opiskelupaikkoja vastaanotettiin yliopistoissa 23 300 ja ammattikorkeakouluissa 31 100. Korkeakouluihin hakeneiden määrä kasvoi edellisvuodesta 2 600:lla ja opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä 100:lla.

Naisia korkeakouluihin hakeneista oli 58 prosenttia ja opiskelupaikan vastaanottaneista 55 prosenttia. Naisista 21 prosenttia haki sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun. Miehillä vastaava osuus oli 14 prosenttia.

Opintoaloittain tarkasteltuna yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneiden osuus oli suurin teknillistieteellisellä opintoalalla, 55 prosenttia. Muilla opintoaloilla vastaavat osuudet vaihtelivat luonnontieteellisen alan 36 prosentista psykologian, kuvataidealan sekä teatteri- ja tanssialan alle kymmeneen prosenttiin. Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttyjä ja opiskelupaikan vastaanottaneita oli suhteessa eniten tekniikan ja liikenteen koulutusalalla, 40 prosenttia. Pienin osuus oli humanistisella ja kasvatusalalla, 14 prosenttia.

Yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneiden osuus (%) opintoalalle (opetushallinnon vuoden 1995 luokitus) hakeneista 2004

kuva

Lähde: Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 2004. Koulutus 2005:1. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678 koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 12.1.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2004/khak_2004_2005-01-12_tie_001.html