Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Antalet husdjur.

Finlands officiella statistik

Husdjursproduktionens struktur

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Husdjursproduktionens struktur
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken över husdjursproduktionens struktur innehåller information om husdjurens och gårdarnas antal enligt besättningsstorlek. Uppgifterna i statistiken fås från lantbruksregistret, som innehåller uppgifter om antalet nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfä och hästar samt om husdjursgårdarnas geografiska placering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, gårdar, husdjur, husdjursgårdar, besättningsstorlek, nötkreatur, svin, får, get, fjäderfä, häst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Husdjursproduktionens struktur [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/keltra/index_sv.html