Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.10.2010

Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2010:
Kuluttajien luottamus ennätystasolla koko maassa ja pitkän ajan keskiarvoa parempi kaikissa maakunnissa

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä reippaasti ja luottamusindikaattori nousi uuteen ennätykseen. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +21,4. Korkeimmat luottamusindikaattorilukemat ja samalla maakuntien uudet ennätykset mitattiin Itä-Uudellamaalla (+25,5), Pohjois-Savossa (+23,9), Uudellamaalla (+23,8), Pirkanmaalla (+23,4), Pohjois-Pohjanmaalla (+23,2), Kainuussa (+23,1) ja Etelä-Pohjanmaalla (+22,4). Keski-Pohjanmaan pisteluku (+22,7) kuului myös kärkikastiin mutta jäi alle oman ennätyslukunsa (+24,1 vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä). Talousluottamus oli hieman muita alueita alempi mutta selvästi plussalla Kymenlaaksossa (+16), Keski-Suomessa (+17) ja Lapissa (+17,3).

Luottamus parani useimmissa maakunnissa edellisestä neljänneksestä. Koko maassa se parani keskimäärin 3,9 pistettä. Luottamus koheni muita alueita enemmän Kainuussa (11,6 pistettä), Itä-Uudellamaalla (9 pistettä), Pohjois-Savossa (7,8 pistettä) ja Päijät-Hämeessä (7,6 pistettä). Luottamus parani noin kuusi pistettä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Varsinais-Suomessa ja viiden pisteen verran Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. Mielialat heikkenivät Kymenlaaksossa 6,6 pistettä ja noin pisteen verran Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Lapissa.

Haastateltujen vastaamistavoissa, kansanluonteissa ja olosuhteissa on alueittaisia eroja, jolloin joltakin alueelta saadut vastaukset voivat olla toistuvasti näiden tekijöiden mukaan "värittyneitä". Värittyneisyyden vaikutusta voidaan vähentää tarkastelemalla miten maakunnan luottamusindikaattorin arvo kulloinkin poikkeaa sen pitkän aikavälin keskiarvosta. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo (lokakuu 1995 - syyskuu 2010) oli koko maassa +13,2. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (+15,8), Kymenlaaksossa (+13,7) ja Pohjanmaalla (+13,5). Maakuntien häntäpäässä olivat Pohjois-Karjala (+9,8), Kainuu (+10,1), Lappi (+10,6) ja Etelä-Pohjanmaa (+11,2).

Koko maan luottamusindikaattori oli vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 8,2 pistettä parempi kuin sen pitkän ajan keskiarvo. Luottamusindikaattori oli kaikissa maakunnissa sen pitkän ajan keskiarvoa parempi. Kuluttajien luottamus ylitti kolmannella neljänneksellä pitkän ajan keskiarvon muita enemmän Itä-Uudellamaalla (poikkeama +13,7 pistettä), Kainuussa (+13 pistettä), Pohjois-Savossa (+11,7 pistettä) ja Etelä-Pohjanmaalla (+11,2 pistettä) Ylitys oli noin 10 pistettä Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Talousluottamuksen pitkän ajan keskiarvo ylittyi muita vähemmän Kymenlaaksossa (+2,3 pistettä) ja Keski-Suomessa (+4,1 pistettä).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2010 heinä-, elo- ja syyskuussa 4 095 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)

Maakunta 3. nelj.
2010
3. nelj.
2010
3. nelj.
2010
3 nelj.
2010
3. nelj.
2010
2. nelj.
2010
009
Keskiarvo
10/1995-
9/2010
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 11,0 52,2 24,4 7,5 23,8 18,7 15,8
Varsinais-Suomi 9,0 40,4 21,2 3,2 18,5 12,8 12,2
Satakunta 8,4 38,8 18,8 6,3 18,1 15,8 11,5
Kanta-Häme 4,3 43,5 20,3 13,3 20,4 16,5 13,0
Pirkanmaa 12,1 43,7 26,2 11,4 23,4 20,9 13,1
Päijät-Häme 6,1 49,1 23,3 5,3 21,0 13,4 12,5
Kymenlaakso 1,7 42,0 21,4 -1,3 16,0 22,5 13,7
Etelä-Karjala 7,4 40,3 23,3 2,0 18,3 14,3 12,2
Etelä-Savo 6,2 44,5 16,2 5,7 18,2 17,0 11,8
Pohjois-Savo 13,4 44,8 25,5 11,7 23,9 16,1 12,1
Pohjois-Karjala 7,2 46,8 19,9 3,5 19,4 14,2 9,8
Keski-Suomi 9,6 33,6 22,7 1,9 17,0 18,4 12,8
Etelä-Pohjanmaa 6,2 48,6 25,4 9,2 22,4 18,3 11,2
Pohjanmaa 4,6 37,3 23,6 14,4 20,0 20,9 13,5
Keski-Pohjanmaa 4,4 42,5 28,1 15,7 22,7 16,7 12,2
Pohjois-Pohjanmaa 10,1 47,8 25,9 9,1 23,2 16,7 13,1
Kainuu 9,8 50,7 26,4 5,6 23,1 11,5 10,1
Lappi 4,8 43,0 15,2 6,0 17,3 18,0 10,6
Itä-Uusimaa 7,9 60,7 23,8 9,4 25,5 16,5 11,7
Koko maa 9,0 45,7 23,3 7,4 21,4 17,5 13,2
Keskiarvo 10/1995- 9,1 37,0 5,2 1,4 13,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten
prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä
saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet.
Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen
lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2010

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 3. neljännes 2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-9/2010)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 3. neljännes 2010 (keskiarvo 10/1995-9/2010)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2005-2010

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 3 neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2010, 3. vuosineljännes (pdf 31 sivua 265,6 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 21.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbarm/2010/03/kbarm_2010_03_2010-10-21_tie_001.html