Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.10.2009

(Korjattu 23.10.2009) Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2009: Luottamusindikaattori oli kaikissa maakunnissa plussalla mutta jäi useimmissa maakunnissa alle pitkän aikavälin keskiarvon

Korjaus.Julkistusta korjattu 23.10.2009. Mikrotalousindikaattoria kuvaavassa kappaleessa "Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on edelleen vahvaa" on korjattu tekstiä, lukuja ja kuvioita. Tekstikorjaukset on merkitty punaisella. Yksityiskohtaisia tietoja muutoksista saa Pellervo Marja-aholta, p. (09) 1734 3349.

Suomalaisten kuluttajien talousluottamus parani kolmannella vuosineljänneksellä hieman ja sitä mittaava luottamusindikaattori oli plussalla kaikissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +9,4. Toiveikkuutta oli muita enemmän Keski-Suomen (+14,1), Kainuun (+12,4), Pirkanmaan (+12,2) ja Lapin (+11) kuluttajilla. Toiveikkuus oli muita maakuntia vähäisempää Itä-Uudellamaalla (+0,9) ja Kymenlaaksossa (+5,2).

Luottamusindikaattorin arvo parani koko maassa keskimäärin 3,9 pistettä. Talousluottamus heikkeni Itä-Uudellamaalla 5,9 pistettä edellisestä neljänneksestä. Kaikissa muissa maakunnissa talousluottamus parani. Luottamus parani kuusi pistettä tai enemmän Lapissa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja Pirkanmaalla. Mielialat paranivat maan keskiarvoa vähemmän Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Uudellamaalla.

Haastateltujen vastaamistavoissa ja kansaluonteissa on alueittaisia eroja, joten on suositeltavaa tarkastella luottamusindikaattorin poikkeamaa sen pitkän aikavälin keskiarvosta maakunnittain. Luottamusindikaattorin pitkän ajan (14 vuotta) keskiarvo oli koko maassa 12,9. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (15,6), Kymenlaaksossa (13,4) ja Pohjanmaalla (13,1), matalimmat Pohjois-Karjalassa (9,6), Kainuussa (9,9), Lapissa (10,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (10,8).

Suhteellisia mielialoja voi mitata maakunnittain. Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä koko maassa 3,5 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Luottamusindikaattori ylitti maakunnan pitkän ajan keskiarvon kolmessa maakunnassa. Talouden kehitystä arvioitiin suhteellisesti optimistisimmin Kainuussa (poikkeama +2,5 pistettä), Keski-Suomessa (+1,5 pistettä) ja Lapissa (+0,8 pistettä). Suhteellisesti pessimistisimpiä olivat taloudet Itä-Uudellamaalla (poikkeama -10,3 pistettä), Kymenlaaksossa (-8,2 pistettä) sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla (-5,6 pistettä).

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2009 heinä-, elo- ja syyskuussa 4 476 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)Maakunta
3. nelj.
2009
3. nelj.
2009
3. nelj.
2009
3 nelj.
2009
3. nelj.
2009
2. nelj.
2009
Keskiarvo 10/1995-9/2009
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 7,9 50,4 13,6 -31,7 10 6,8 15,6
Varsinais-Suomi 4,8 43,4 15,8 -29,1 8,8 6,8 12,2
Satakunta 2,7 43,9 10,5 -25,3 8 4,1 11,3
Kanta-Häme 4,5 42,3 14,7 -25,7 9 4,3 12,8
Pirkanmaa 8,2 47,9 18,2 -25,5 12,2 6,4 12,8
Päijät-Häme 7,4 37,3 16,9 -23,4 9,5 2,1 12,3
Kymenlaakso 1,5 42,2 13,4 -36,3 5,2 4,8 13,4
Etelä-Karjala 6,5 44,3 16,3 -29,8 9,3 3,4 12,1
Etelä-Savo 8,5 45,6 15,5 -29,9 9,9 7,2 11,6
Pohjois-Savo 4,4 47,1 8,3 -31,8 7 4,5 11,8
Pohjois-Karjala 7,6 45,2 11 -31,2 8,1 3,9 9,6
Keski-Suomi 12,1 51,6 17,2 -24,7 14,1 5,9 12,7
Etelä-Pohjanmaa 4,5 43 18,2 -27,2 9,6 8,8 10,8
Pohjanmaa 2,3 42,3 12 -25,5 7,8 3,0 13,1
Keski-Pohjanmaa 10 41,5 9,7 -27,1 8,5 4,5 12,0
Pohjois-Pohjanmaa 5,4 39,4 13,4 -29,4 7,2 4,7 12,8
Kainuu 10 53,2 13,7 -27,3 12,4 5,1 9,9
Lappi 10,4 49,8 12,1 -28,4 11 2,0 10,2
Itä-Uusimaa -2,7 38,3 4,9 -36,9 0,9 6,8 11,2
Koko maa 6,6 46,2 14 -29 9,4 5,5 12,9
Keskiarvo 10/1995- 9,1 36,2 4,0 2,4 12,9 12,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 3. neljännes 2009

 

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-9/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 3. neljännes 2009 (keskiarvo 10/1995-9/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2009

Kuluttajan luottamus omaan talouteensa on edelleen vahvaa

Kuluttajien luottamusta oman taloutensa selviytymiskykyyn mitataan kuluttajien mikroindikaattorilla. Se on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: kuluttajien arvio oman taloutensa tilanteesta 12 kuukauden kuluttua, talouden säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kuukauden aikana sekä talouden rahatilanteesta haastatteluhetkellä.

Mikrotalousindikaattori oli vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin +28,3. Maakunnista kärjessä olivat Kainuu (+33) ja Lappi (+31,7) . Häntäpäässä olivat Itä-Uusimaa (+23,1) ja Kymenlaakso (+24,2) . Mikroindikaattorin arvo nousi edellisestä neljänneksestä koko maassa keskimäärin 0,2 pistettä.

Kotitalouksien suhteellista tyytyväisyyttä omaan talouteensa eri alueilla voidaan tarkastella mikroindikaattorin poikkeamalla sen pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain. Mikroindikaattori oli kolmannella neljänneksellä koko maassa 4,3 pistettä pitkän ajan keskiarvoa parempi. Suhteellisesti luottavaisimpia omaan talouteensa olivat kotitaloudet Kainuussa (poikkeama +13,1) ja Lapissa (+10,9). Sen sijaan kotitalouksien mielialat olivat pessimistisiä Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa missä mikroindikaattorin arvot jäivät uupumaan vajaan pisteen verran pitkän ajan keskiarvosta.

Kuluttajien mikrotalousindikaattori maakunnittain, 3. neljännes 2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 3. neljännes 2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-9/2009)

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 3. neljännes 2009 (keskiarvo 10/1995-9/2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattori 2003 - 2009

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 3 neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 3. vuosineljännes (pdf 32 sivua 1,9 MB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 23.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbarm/2009/03/kbarm_2009_03_2009-10-22_tie_001.html