Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 23.7.2009

Luottamusindikaattori oli kaikissa maakunnissa plussalla mutta alle pitkän aikavälin keskiarvon

Suomalaisten kuluttajien talousluottamus parani toisella vuosineljänneksellä melkoisesti ja sitä mittaava luottamusindikaattori oli plussalla kaikissa maakunnissa. Luottamusindikaattorin arvo oli koko maassa keskimäärin +5,5. Toiveikkuutta oli muita enemmän Etelä-Pohjanmaan (+8,8), Etelä-Savon, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, ja Varsinais-Suomen (noin +7) kuluttajilla. Toiveikkuus oli muita maakuntia vähäisempää Lapissa ja Päijät-Hämeessä (noin +2) sekä Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa (noin +3).

Talousluottamus parani kaikissa maakunnissa edellisestä neljänneksestä. Luottamusindikaattorin arvo parani koko maassa keskimäärin 8,6 pistettä. Luottamus parani kymmenen pistettä tai enemmän Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Kainuussa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Mielialat paranivat muita alueita vähemmän, noin viisi pistettä, Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.

Haastateltujen vastaamistavoissa ja kansaluonteissa on alueittaisia eroja, jonka vuoksi on hyödyllistä tarkastella talousmielialoja suhteutettuna maakunnan talousluottamuksen pitkän ajan keskiarvoon. Suhteellisia mielialoja voi mitata luottamusindikaattorin poikkeamalla sen pitkän aikavälin keskiarvosta maakunnittain. Luottamusindikaattorin pitkän ajan (165 kk) keskiarvo oli koko maassa 13,0. Korkeimmat keskiarvot olivat Uudellamaalla (15,7), Kymenlaaksossa (13,6) ja Pohjanmaalla (13,2), matalimmat Pohjois-Karjalassa (9,7), Kainuussa (9,9), Lapissa (10,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (10,8). Muiden maakuntien keskiarvot olivat alle kahden pisteen haarukassa lukujen 11,3 ja 12,9 välillä.

Kuluttajien luottamusindikaattori jäi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa 7,5 pistettä pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Talousluottamus jäi jokaisessa maakunnassa alle maakunnan pitkän ajan keskiarvon. Suhteellisesti tyytyväisimpiä oltiin Etelä-Pohjanmaalla (poikkeama -2 pistettä), Etelä-Savossa, Itä-Uudellamaalla, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa (poikkeama noin -5 pistettä). Suhteellisesti pessimistisimpiä olivat taloudet Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä (poikkeama -10,2)

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin vuoden 2009 huhti-, touko- ja kesäkuussa 4 447 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
2. nelj.
2009
2. nelj.
2009
2. nelj.
2009
2 nelj.
2009
2. nelj.
2009
1. nelj.
2009
Keskiarvo 10/1995-6/2009
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva  12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttö-
myys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 8,3 51,5 6,7 -39,5 6,8 -1,9 15,7
Varsinais-Suomi 2,6 48,5 6,2 -30,2 6,8 -3,3 12,2
Satakunta 5,1 41,7 2,8 -33,2 4,1 -5,9 11,3
Kanta-Häme 3,0 42,6 4,1 -32,5 4,3 -4,1 12,8
Pirkanmaa 4,3 43,3 10,0 -32,0 6,4 -4,2 12,8
Päijät-Häme 2,7 41,9 5,9 -42,0 2,1 -5,3 12,3
Kymenlaakso 3,8 48,1 -0,4 -32,0 4,8 -0,4 13,6
Etelä-Karjala 4,0 37,6 4,5 -32,2 3,4 -4,1 12,1
Etelä-Savo 4,9 45,3 7,8 -29,4 7,2 1,9 11,7
Pohjois-Savo 2,4 45,2 3,5 -32,9 4,5 -2,1 11,9
Pohjois-Karjala 6,8 36,6 8,7 -36,5 3,9 -6,6 9,7
Keski-Suomi 6,1 37,8 7,0 -27,3 5,9 -5,3 12,6
Etelä-Pohjanmaa 5,8 53,9 8,6 -32,9 8,8 -4,8 10,8
Pohjanmaa -1,4 48,7 -1,0 -34,3 3,0 -1,4 13,2
Keski-Pohjanmaa 4,5 39,8 3,5 -29,6 4,5 -0,8 12,0
Pohjois-Pohjanmaa 6,6 44,3 4,9 -37,2 4,7 -1,7 12,9
Kainuu 5,8 52,8 1,1 -39,3 5,1 -5,8 9,9
Lappi 6,4 45,8 -5,0 -39,3 2,0 -4,9 10,2
Itä-Uusimaa 8,2 54,4 2,8 -38,1 6,8 -5,3 11,4
Koko maa 5,4 46,5 5,3 -35,1 5,5 -3,1 13,0
Keskiarvo 10/1995- 9,1 36,0 3,9 2,8 13,0 13,1  
Kysymyksen saldoluku  saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori  on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

 

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 2. neljännes 2009

Kuluttajien luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-6/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 2. neljännes 2009 (keskiarvo 10/1995-6/2009)

Kuluttajien luottamusindikaattori 2003-2009

Kuluttajan luottamus omaan talouteensa on edelleen vahvaa

Kuluttajien luottamusta oman taloutensa selviytymiskykyyn mitataan kuluttajien mikroindikaattorilla. Se on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: kuluttajien arvio oman taloutensa tilanteesta 12 kuukauden kuluttua, talouden säästämismahdollisuuksista seuraavien 12 kuukauden aikana sekä talouden rahatilanteesta haastatteluhetkellä.

Mikrotalousindikaattori oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin +28,1. Maakunnista kärjessä olivat Itä-Uusimaa ja Kainuu (+ 33). Häntäpäässä olivat Pohjois- ja Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme sekä Pirkanmaa (indikaattorin arvot +25 tai alle). Mikroindikaattorin arvo nousi edellisestä neljänneksestä koko maassa keskimäärin 0,9 pistettä. Kotitalouksien suhteellista tyytyväisyyttä omaan talouteensa eri alueilla voidaan tarkastella mikroindikaattorin poikkeamalla sen pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain. Mikroindikaattori oli toisella neljänneksellä koko maassa 4,2 pistettä pitkän ajan keskiarvoa parempi. Suhteellisesti luottavaisimpia omaan talouteensa olivat kotitaloudet Kainuussa (poikkeama +12,9) ja Itä-Uudellamaalla (poikkeama +10,1). Mikroindikaattorin pitkän ajan keskiarvo ylittyi toisella neljänneksellä kaikissa maakunnissa kun myös edellä mainituissa "häntäpään" maakunnissa pitkän ajan keskiarvot ylittyivät täpärästi pisteellä parilla.

Kuluttajien mikrotalousindikaattori maakunnittain, 2. neljännes 2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin muutos edellisestä neljänneksestä maakunnittain, 2. neljännes 2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin pitkän ajan keskiarvo maakunnittain (keskiarvo ajalta 10/1995-6/2009)

Kuluttajien mikrotalousindikaattorin poikkeama pitkän ajan keskiarvosta maakunnittain, 2. neljännes 2009 (keskiarvo 10/1995-6/2009

Kuluttajien mikrotalousindikaattori 2003 - 2009

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 2 neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajabarometri maakunnittain 2009, 2. vuosineljännes (pdf 32 sivua 286,8 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 23.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 2. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbarm/2009/02/kbarm_2009_02_2009-07-23_tie_001.html