Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.1.2007

Kuluttajabarometri maakunnittain, 4. neljännes 2006:
Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui useimmissa maakunnissa

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaavan luottamusindikaattorin arvo oli vuoden 2006 neljännellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 17,0. Kasvua oli edellisestä neljänneksestä 2 pistettä. Luottamusindikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,6. Korkeimmat luottamusluvut saatiin Itä-Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Uudellamaalla, matalimmat Satakunnassa ja Pohjois-Savossa.

Luottamusindikaattorin pisteluvun muutoksella mitattuna talousluottamus parani muita alueita enemmän Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa sekä eräissä Etelä-Suomen läänin maakunnissa. Kärkimaakunnat ja niiden pistelukujen kasvut olivat: Itä-Uusimaa 7, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Keski-Suomi ja Pohjanmaa 6 sekä Kymenlaakso 5 pistettä. Talousluottamus koheni jonkin verran myös Pohjois-, ja Etelä-Karjalassa, Lapissa, Uudellamaalla ja Etelä-Savossa. Näillä alueilla luottamusindikaattori kasvoi edellisestä neljänneksestä 2-4 pisteen verran.

Talousluottamus oli lähes ennallaan Keski-, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa, kasvua oli enintään noin pisteen verran. Talousluottamus heikkeni kolmessa maakunnassa. Luottamusindikaattorin arvo laski Kainuussa noin 5, Satakunnassa noin 4 ja Varsinais-Suomessa noin 1 pistettä.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin loka-, marras- ja joulukuussa 4 457 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*)


Maakunta
4. nelj.
2006
4. nelj.
2006
4. nelj.
2006
4. nelj.
2006
4. nelj.
2006
3. nelj.
2006
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva 12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttömyys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 12,5 54,6 3,9 8,2 19,8 17,4
Varsinais-Suomi 9,6 39,7 -0,5 7,8 14,1 15,3
Satakunta 7,6 32,3 2,2 1,4 10,9 15
Kanta-Häme 14,9 52,7 0,8 2,9 17,8 11,6
Pirkanmaa 13,4 41,3 -0,3 7,9 15,6 15
Päijät-Häme 11,3 46,3 1 2,2 15,2 9
Kymenlaakso 9,1 52,3 3,3 9,3 18,5 13,3
Etelä-Karjala 13,1 44,3 6,6 6,1 17,5 15,5
Etelä-Savo 6,1 40,7 3,2 6 14 12
Pohjois-Savo 9,1 33,4 2,9 7,5 13,2 13,1
Pohjois-Karjala 8,4 48,2 2,8 2,3 15,4 11,3
Keski-Suomi 12,9 52,4 8 10,1 20,9 15
Etelä-Pohjanmaa 13,2 46,2 -2,1 3,6 15,2 14,2
Pohjanmaa 7,5 50,6 8,1 17,3 20,9 15,1
Keski-Pohjanmaa 15,2 48 5 4,5 18,2 16,8
Pohjois-Pohjanmaa 11,1 43,3 0,8 4,9 15 14,3
Kainuu 1,8 41 6,4 7 14 19,4
Lappi 14,4 46,5 5,2 8,5 18,7 14,7
Itä-Uusimaa 9,5 64,1 8,6 9,1 22,8 15,6
Koko maa 11,1 46,9 2,8 7,1 17 15
Keskiarvo 10/1995-12/2006 9,3 33,4 6,5 5,3 13,6 13,6
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

*)Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Kuluttajien luottamusindikaattori maakunnittain, 4. neljännes 2006

Kuluttajien luottamusindikaattori vv. 2001-2006

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2006, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 25.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbarm/2006/04/kbarm_2006_04_2007-01-25_tie_001.html