Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.10.2005

Kuluttajabarometri maakunnittain, 3. neljännes 2005:
Kuluttajien talousluottamus koko maassa keskimäärin lähes ennallaan, maakunnittaiset vaihtelut suuria

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaavan luottamusindikaattorin arvo oli tämän vuoden kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin +11,6. Laskua edellisestä neljänneksestä oli 0,5 pistettä. Korkeimmat luottamusluvut saatiin Uudellamaalla ja Keski-Suomessa ja matalimmat Satakunnassa ja Etelä-Savossa.

Luottamusindikaattorin arvo nousi Keski-Suomessa 7, Etelä-Karjalassa 3 ja Pirkanmaalla 2 pistettä. Arvo laski Satakunnassa ja Kymenlaaksossa 5, Päijät-Hämeessä 4 ja Kanta-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Savossa 3 pistettä. Muissa maakunnissa talousluottamus oli suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-, elo- ja syyskuussa 4 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain*


Maakunta
3. nelj.
2005
3. nelj.
2005
3. nelj.
2005
3. nelj.
2005
3. nelj.
2005
2. nelj.
2005
Oma talous,
tuleva 12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva 12 kk
Suomen talous,
tuleva 12 kk
Työttömyys,
tuleva 12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 14,1 51,3 1,1 -5,6 15,2 15,2
Varsinais-Suomi 10,3 43,7 0,2 -5,2 12,3 12,7
Satakunta 4,4 32,9 -3,2 -17,7 4,1 9,3
Kanta-Häme 7,9 44,6 -7,8 -7 9,4 12,7
Pirkanmaa 12,5 43,8 0,5 -9,2 11,9 9,8
Päijät-Häme 12,1 38,6 -2,9 -18,1 7,4 11,8
Kymenlaakso 10,1 42,7 -3,4 -14,6 8,7 14
Etelä-Karjala 11,5 34,8 3,5 -10,6 9,8 6,9
Etelä-Savo 5,5 31,7 2 -15,2 6 9,1
Pohjois-Savo 11 44,1 0 -10,5 11,1 11,4
Pohjois-Karjala 9,1 32,7 -2,3 -4,6 8,7 8,6
Keski-Suomi 9,8 51,7 3,7 -4,9 15,1 7,9
Etelä-Pohjanmaa 9,1 44,7 0,7 -12,2 10,6 9,7
Pohjanmaa 8 41,4 -2,4 -6,5 10,1 11,6
Keski-Pohjanmaa 7,6 32,3 1,8 11,6 13,3 13,2
Pohjois-Pohjanmaa 11,1 47,9 -1,6 -11,7 11,4 14,6
Kainuu 13,1 50,5 -7 -14,9 10,4 10,4
Lappi 11,2 39,7 1,5 -12,1 10,1 10,8
Itä-Uusimaa 5,4 39,2 -7,8 -7,3 7,4 10,6
Koko maa 10,9 44,4 -0,3 -8,7 11,6 12,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

*Taulukon viimeisen sarakkeen (2.neljännes 2005) luvut korjattu, koska ne olivat virheellisesti 1.neljänneksen lukuja.

Linkit: Julkistukseen liittyvä tiedote

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 3. neljännes

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi:

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 20.10.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2005/03/kbarm_2005_03_2005-10-20_tie_001.html