Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 21.10.2004

Maakunnittaiset erot kuluttajien luottamuksessa talouteen pienenivät
vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä

Kuluttajien taloudellisia odotuksia mittaava luottamusindikaattori oli tämän vuoden 3. neljänneksellä koko maassa keskimäärin +12,8. Laskua edellisestä neljänneksestä oli 0,8 pistettä. Luottamusta oli muita alueita enemmän Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ja vähemmän Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Talousodotukset paranivat muita alueita enemmän Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla ja heikkenivät muita alueita enemmän Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 4 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori ja sen osatekijät saldolukuina maakunnittain


Maakunta
3. nelj.
2004
3. nelj.
2004
3. nelj.
2004
3. nelj.
2004
3. nelj.
2004
2. nelj.
2004
Oma
talous,

tuleva
12 kk
Säästö-
mahdol-
lisuudet,
tuleva
12 kk
Suomen
talous,

tuleva
12 kk
Työttö-
myys,

tuleva
12 kk
Luottamus-
indikaattori
Luottamus-
indikaattori
Uusimaa 11,5 48,7 8,8 -8,7 15,1 16,6
Varsinais-Suomi 8,3 34,1 5,9 -13,9 8,6 12,3
Satakunta 10,7 50,7 -0,9 -14,1 11,6 13,4
Kanta-Häme 11,1 50,7 2,6 -12,2 13,1 13,7
Pirkanmaa 14,1 48,8 5,9 -10,4 14,6 14,6
Päijät-Häme 11,3 41,3 2,5 -8,3 11,7 7,6
Kymenlaakso 9,8 43,1 6,6 -12,7 11,7 11
Etelä-Karjala 14,2 44,4 7,9 -9,3 14,3 13,4
Etelä-Savo 12,9 31,4 3,5 -7 10,2 12,1
Pohjois-Savo 15 41,4 5,9 -11,1 12,8 13,9
Pohjois-Karjala 7,7 38,4 4,3 -10,9 9,9 9,2
Keski-Suomi 7,4 43,3 2,4 -16 9,3 14,3
Etelä-Pohjanmaa 6,3 49 2,3 -10,7 11,7 10,5
Pohjanmaa 7,8 39,3 7,8 -1,9 13,2 9,9
Keski-Pohjanmaa 10,1 53,2 -1,8 -9,1 13,1 17,3
Pohjois-Pohjanmaa 14,8 49 4,1 -8,5 14,9 13,7
Kainuu 7,5 47,2 0,4 -7,8 11,8 14,2
Lappi 8,3 44,1 5,5 -10 12 10,8
Itä-Uusimaa 11,6 46,3 2,8 -20,9 9,9 10,4
Koko maa 11,1 45,1 5,4 -10,3 12,8 13,6
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästömahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja + 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lehdistötiedote

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2004, 3. neljännes

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 21.10.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri maakunnittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-8666. 3. vuosineljännes 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbarm/2004/03/kbarm_2004_03_2004-10-21_tie_001.html