Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2022

Kuluttajien luottamus keskivertoa tammikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli tammikuussa -1,7, kun se joulukuussa oli -3,5 ja marraskuussa 1,2. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon -0,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–19. tammikuuta 962 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotus kuluttajan omasta taloudesta vuoden kuluttua oli hyvin valoisa tammikuussa. Näkemys myös oman talouden nykytilasta oli myönteinen, ja lisäksi ilmeni melko paljon aikeita ostaa kestokulutustavaroita. Sen sijaan odotus Suomen taloudesta oli tammikuussa varsin heikko.

Joulukuuhun verrattuna arvio Suomen tulevasta taloustilanteesta heikkeni vain vähän tammikuussa. Muut kolme osatekijää vahvistuivat. Viime vuoden tammikuuhun nähden odotus Suomen taloudesta hiipui selvemmin, kun taas muut osatekijät hieman paranivat tai pysyivät ennallaan.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotus myös yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa heikkeni tammikuussa säilyen kuitenkin pitkän ajan keskitasollaan. Samalla jonkin verran lisääntyi työllisten eli palkansaajien ja yrittäjien omalle kohdalleen kokema työttömyyden tai lomautuksen uhka. Tammikuussa kuluttajien arviot ja odotukset inflaatiosta pysyivät suunnilleen ennallaan, selvästi pitkän ajan keskiarvoaan korkeampina.

Oman rahatilanteensa kuluttajat laskivat olevan edelleen erinomainen tammikuussa. Ajankohtaa pidettiin yhä verrattain otollisena säästämiselle, kohtuullisena myös lainanotolle, mutta huonona kestotavaroiden ostamiselle. Mahdollisuuksia säästämiseen ennakoitiin olevan melko runsaasti tulevina kuukausina.

Tammikuussa kuluttajilla oli asunnon osto- tai rakentamisaikeita jälleen huomattavan paljon. Lisäksi kodin peruskorjaussuunnitelmia tuli esiin lukuisasti. Hyvin moni harkitsi myös auton ostoa seuraavan vuoden aikana. Ja viime kuukausien tapaan kiinnostusta lainanottoon esiintyi tammikuussa erittäin yleisesti.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Tammikuussa luottamus talouteen oli, kuten tavallista, selvästi vahvinta pääkaupunkiseudulla (luottamusindikaattori 4,7). Heikointa luottamus oli tällä kertaa Länsi-Suomessa (-5,6). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat tammikuussa optimistisimpia (9,0). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (-10,2).

Luottamus talouteen vähenee tavallisesti henkilön iän mukana, ja tulojen mukana usko vastaavasti yleensä lisääntyy. Miehet ovat taipuvaisia luottamaan talouteen enemmän kuin naiset. Tarkempaa tietoa on saatavilla tietokantataulukoista .

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) kyselytulokset talousodotuksista julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori (A1) on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Luottamusindikaattorin neljä osatekijää ovat: kuluttajan oma talous nyt (B1), kuluttajan oma talous 12 kuukauden kuluttua (B2), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (B4) ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen (E1). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2022, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (466,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.1.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2022/01/kbar_2022_01_2022-01-27_tie_001_fi.html