Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2021

Konsumenternas förtroende har minskat något – tecken på ökad inflation

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 1,2, då den i oktober var 2,7 och i september 6,0. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–18 november av 1 029 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget mycket ljus i november. Konsumenterna hade dessutom många planer på att köpa kapitalvaror. Också förväntningarna på den egna ekonomin om ett år var rätt så ljusa. Synen på utvecklingen av Finlands ekonomi under de närmaste månaderna motsvarade i november långtidsmedelvärdet.

Förväntningarna på den egna ekonomin och särskilt på Finlands ekonomi försvagades i november jämfört med oktober. De övriga två delfaktorerna blev något starkare. Jämfört med november i fjol var alla delfaktorer nu på en bättre nivå, särskilt förväntningarna på Finlands ekonomi om ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland var i november oförändrade och mycket ljusa. Ungefär samma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för egen arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I november översteg konsumenternas uppskattningar och förväntningar på stegringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, redan klart långtidsmedelvärdet.

Liksom under tidigare månader bedömde konsumenterna att den egna penningsituationen var utmärkt i november. Tidpunkten ansågs vara mycket gynnsam för att spara, gynnsam också för att ta lån, men något dålig för att köpa kapitalvaror. Man uppskattade att det fortfarande finns rätt så många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I november hade konsumenterna fortfarande mycket rikligt med planer på att köpa eller bygga bostad. Dessutom fanns det väldigt många planer på att renovera hemmet. Många funderade också på att köpa bil under det följande året. Liksom under de senaste månaderna var också intresset för att ta lån anmärkningsvärt stort i november.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I november var förtroendet för ekonomin som vanligt klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 8,1). Svagast var förtroendeindikatorn den här gången i Norra Finland (-3,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska i november (10,0). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (-8,2).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/11/kbar_2021_11_2021-11-29_tie_001_sv.html