Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter (Tabellbilagan har korrigerats 27.12.2018)

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2017 11/2018 12/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 25,8 -6,5 24,0 18,3 16,1 +
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 20,6 -15,0 19,2 10,0 7,9 =
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,9 33,4 9,5 31,0 33,0 32,5 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,0 22,8 -39,1 18,6 5,7 2,0 =
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 8,2 5,3 6,3 +
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,4 27,4 25,1 25,7  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,3 15,7 15,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 10,9 10,6 9,5 +
- Bättre (%) 25,9 33,4 18,2 29,6 29,0 28,4  
- Sämre (%) 11,3 17,7 6,6 11,1 11,2 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,1 29,5 -60,9 29,3 15,5 9,7 +
- Bättre (%) 28,1 62,1 2,0 60,8 42,1 34,1  
- Sämre (%) 27,3 88,5 4,2 7,8 12,2 15,8  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,3 25,3 -27,1 21,7 0,3 -2,6 -
- Bättre (%) 32,2 57,3 11,6 51,0 25,3 24,1  
- Sämre (%) 22,1 57,3 6,0 8,2 24,2 27,5  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,2 2,0 2,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,6 2,1 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,4 27,6 -51,1 15,4 11,2 6,5 +
- Mindre (%) 31,2 60,8 6,4 47,0 41,5 35,2  
- Mera (%) 33,3 83,3 6,9 16,1 18,7 21,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 9,8 -18,8 5,1 6,4 5,6 +
- Minskat (%) 13,4 20,4 5,3 19,6 17,3 16,8  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 12,9 12,3 10,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,8 41,8 -14,2 25,7 18,3 16,5 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 45,7 40,6 40,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,8 45,7 15,2 20,0 22,3 23,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 23,1 32,0 27,3 ++
- Bra tid (%) 58,5 80,7 33,4 67,8 73,3 71,0  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 26,3 21,5 24,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 35,8 16,2 15,9 =
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 76,3 60,7 61,2  
- Dålig tid (%) 30,1 83,4 12,1 17,4 32,2 31,8  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 29,0 37,3 14,7 34,2 37,3 37,1 ++
- Kan spara (%) 60,4 70,8 38,6 66,8 70,8 69,8  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,0 6,2 5,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 40,2 52,2 10,9 47,9 51,1 50,8 ++
- Kan spara (%) 74,5 82,3 56,6 79,5 80,1 80,2  
- Kan inte spara (%) 23,7 40,3 16,5 19,4 18,0 18,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 13,3 11,6 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,0 5,4  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 7,4 6,7 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -3,1 -10,1 -10,6 -
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 22,9 18,4 18,7  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 25,6 33,2 33,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 19,3 16,4 14,4 --
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 9,4 7,6 6,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 9,8 8,8 8,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,8 7,0 6,0 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,6 3,5 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,2 3,5 3,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 17,7 17,6 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,2 11,1 12,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,8 6,6 5,5  
1) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen

Källa: Konsumentbarometern 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter (Tabellbilagan har korrigerats 27.12.2018) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/12/kbar_2018_12_2018-12-27_tau_001_sv.html