Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.3.2018

Kuluttajilla vahva luottamus talouteen ja hyvä rahatilanne

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 24,7, kun se helmikuussa oli 25,8. Lukemat ovat 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon 22,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–16. maaliskuuta 1 165 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset kuluttajan omasta taloudesta sekä Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät maaliskuussa hieman helmikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko työttömyyden vähenemiseen vahvistui ja kuva omasta taloudesta heikkeni hieman. Muut osatekijät pysyivät vuodessa ennallaan.

Maaliskuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta, työttömyyskehityksestä ja omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvin valoisat. Arviot myös omasta taloudesta yleensä olivat hyvät.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen maaliskuussa paremmaksi kuin koskaan. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle, hieman myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat maaliskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt merkittävästi viime aikoina.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (508,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/03/kbar_2018_03_2018-03-27_tie_001_fi.html