Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2011 02/2012 03/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 17,7 8,3 8,0 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,1 19,4 -15,0 9,0 -0,1 -0,9 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 31,4 29,1 28,2 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,5 22,8 -39,1 4,9 -9,9 -10,4 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 3,7 2,5 1,7 --
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 22,6 21,7 19,5  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 16,6 17,0 16,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 9,0 5,8 5,3 --
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 25,8 24,0 23,1  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 11,4 14,7 14,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 2,0 29,5 -60,9 11,2 -18,3 -16,1 -
- Bättre (%) 29,6 62,1 2,0 45,2 12,8 15,2  
- Sämre (%) 23,4 88,5 4,2 21,6 45,5 42,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 9,0 -2,2 -4,4 -
- Bättre (%) 31,3 57,3 11,6 37,5 29,0 26,5  
- Sämre (%) 21,4 57,3 6,0 18,3 30,3 32,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,5 3,4 3,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,3 2,9 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,5 27,6 -51,1 0,8 -17,6 -16,5 -
- Mindre (%) 33,6 60,8 6,4 32,4 17,6 18,5  
- Mera (%) 30,3 83,3 6,9 29,3 49,2 47,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 5,7 0,2 -2,8 -
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 16,3 11,8 12,7  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 10,7 14,6 18,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,5 41,8 -14,2 11,9 11,8 9,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,4 62,4 29,6 40,6 42,3 39,9  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,9 45,7 17,7 28,7 30,5 30,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 18,8 17,0 14,3 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 64,4 62,5 60,8  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 30,6 33,5 34,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 12,4 7,2 11,4 -
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 59,7 54,4 56,4  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 35,0 39,4 36,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,6 35,1 14,7 33,0 34,3 31,7 +
- Kan spara (%) 58,3 70,0 38,6 66,4 69,2 65,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,0 5,2 6,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,9 52,2 10,9 52,0 47,1 47,7 +
- Kan spara (%) 73,0 82,3 56,6 81,2 79,8 79,4  
- Kan inte spara (%) 25,0 40,3 16,5 17,6 19,0 19,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,5 12,1 13,8 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,3 5,1 5,6  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,2 7,0 8,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -7,0 -9,6 -11,2 --
- Mera (%) 22,7 30,8 14,3 19,5 20,0 17,5  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 29,1 32,3 32,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 17,3 17,1 14,2 --
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 8,7 8,2 6,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,7 8,9 7,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,8 9,1 7,5 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,1 3,5 3,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,7 5,6 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,6 27,0 9,8 21,5 22,2 22,9 ++
- Mycket sannolikt (%) 12,2 19,0 5,0 15,8 14,6 15,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,7 7,5 7,9  

Källa: Konsumentbarometern 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/03/kbar_2012_03_2012-03-27_tau_001_sv.html