Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2006

Kuluttajat edelleen hyvin luottavaisia joulukuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli edelleen vahva joulukuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 18,2, kun se marraskuussa oli 17,9 ja vuosi sitten 16,1. Luottamus talouteen oli samalla selvästi vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. joulukuuta 1 517 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain odotus omasta taloudesta heikkeni hieman joulukuussa edelliskuuhun verrattuna. Varsinkin viime vuoteen verrattuna arviot Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä kohentuivat selvästi. Kuluttajien usko mahdollisuuksiinsa säästää ja säästämisen kannattavuuteen oli hyvin vahva. Kotitalouksilla oli joulukuussa digisovittimen ja muun viihde-elektroniikan ostoaikeita enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta joulukuussa 2006

  Joulukuu 2006 saldoluku Marraskuu 2006 saldoluku Joulukuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-12/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 18,2 17,9 16,1 13,6
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 10,9 12,9 11,3 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 49,4 47,5 48,2 33,4
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 4,3 3,3 1,4 6,5
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 8,0 7,8 3,6 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,5 2,3 2,3 2,0
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 6,1 4,2 4,2 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 33,0 30,9 32,9 25,4
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 20,4 20,9 14,4 21,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 28,7 27,3 15,5 7,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 17,0 17,0 27,3 23,0
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Joulukuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 17 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 24 ja 20 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Marraskuussa vastaavat osuudet olivat 31 ja 9 prosenttia.

Kuluttajista 24 prosenttia arvioi joulukuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 42 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 28 ja 37 prosenttia. Työllisistä 9 prosenttia arvioi joulukuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta selvästi useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,5 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli marraskuussa ja vuosi sitten 2,3 prosenttia.

Joulukuussa jo 73 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 63 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 64 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 71 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli joulukuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 44 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Ennätykselliset 56 prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa viihde-elektroniikkaa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Digisovittimen hankintaa kevääseen mennessä harkitsi 40 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-12/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-12/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, marraskuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-11/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.12.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/12/kbar_2006_12_2006-12-27_tie_001.html